מלכודות הליסינג המימוני (א)

‏‏רבים גורסים כי כל מה שאיננו ליסינג תפעולי הוא ליסינג מימוני. הנחה מוטעית- אך נפוצה. בסדרת מאמרים ננסה להציג מדוע אין גרסה זו נכונה, מהן האבחנות בין סוגי העסקות, ומהן ההשלכות לאבחון נכון בעיקר עבור עסקים.

מאת: אבי הורוביץ

עסקות המימון בתחום כלי הרכב הולכות ומתרחבות בעיקר נוכח התחרות ההולכת וגוברת בשיווק כלי רכב בארץ. היקף שוק הרכב בישראל הוא כה גדול עד כי המיסים המוטלים עליו מממנים למעלה מ15% מתקציב המדינה ! היקף הרכישות השנתית לפי המחירונים הרשמיים מגיע לכ-22 מיליארד ₪. מדובר בנכס שלעיתים נחשב למותרות, אף כי בחלקו הרב מהווה צורך בסיסי לציבור רחב. בהיקף שוק כה גדול עולה השאלה מיהם אלו הרוכשים כלי רכב בכמות כה גדולה ומהם מקורות המימון לרכישות אלו .

אבי הורוביץ

רכבי ליסינג

גודל ענף כלי הרכב החדשים בישראל

היקף שוק כלי הרכב החדשים בישראל גדול ביותר. מדובר על רכישות של למעלה מ-20 מיליארד ₪ בשנה ומכירות של למעלה מ-10 מיליארד. בסה"כ עובר בתחום זה כ- 30 מיליארד ₪ בשנה. חלקם של חברות הליסינג וההשכרה מגיעים עד כדי 50% מהקיף המכירות/רכישות.

היקף השוק הפוטנציאלי רחב אף יותר, ומהווה מוקד משיכה לפעילות הבנקים, חברות הליסינג, יבואנים ורבים אחרים. ענף כלי הרכב בישראל קיבל לאחרונה מימד חדש עקב עליית שווי השימוש. בעקבות כך, חברות רבות נמצאות בתהליך של שינוי במבנה צי הרכב. השיקול אם להשתמש בכלי הליסינג נמצא בתהליך מעבר הן אצל המעסיק והן אצל העובד.
חברות רבות מחפשות, לעיתים ללא קבלת ייעוץ מקצועי, את הדרך החסכונית לשימוש בכלי רכב במסגרת העסק. כפועל יוצא חברות הליסינג, היבואנים וחברות נוספות שונות החלו להציע עסקות ללא הגדרת ציביונן. בהיקף פעילות כה גדול, חשוב ביותר להעביר קו ברור בין סוגי עסקות המימון והשלכותיהן על הצרכנים.

מימון רכישת כלי רכב שונה בתכליתו בין צרכן פרטי לבין עסקי. הבלבול בין שני צרכנים אלה מוביל את העוסקים בענף לחפש ולהציע אלטרנטיבות לליסינג התפעולי . ישנם למעלה מ- 330 אלף כלי רכב "צמודים" בגינם משלמים העובדים שווי שימוש. מאידך ישנם למעלה מ-1.5 מליון כלי רכב בשימוש פרטי בלבד. היקף המימון הנדרש בשוק זה גדול ביותר.

אפיון סוג המימון של רכישת כלי רכב רב משמעות. צורת הרישום של עסקת המימון חשובה ביותר ובעיקר ללקוחות העסקיים. כלי הרכב הצמודים הינם בעיקר אלה בהם אנו עוסקים. מדובר באותם כלי רכב אשר המעסיקים מעמידים על חשבונם לרשות עובדיהם, כשהם מצידם משלמים מס בגין ההטבה לשימוש הפרטי. העסקים זקוקים להון לצורך התמקדות בעסקיהם, ומכיוון שכך מחפשים מימון נוח לצרכי רכישתו. כל העוסקים בענף מבינים כי מדובר בכסף "גדול" ומציעים סוגי מימון שונים ומגוונים. כאן מתחיל הבלבול ביין סוגי העסקות המוצעות.

"עסקה מימונית" הינה מונח רחב היקף, המשקף טעות נפוצה. הטעות משפיעה על עסקים שמבצעים עסקות אלה במקום לבצע עסקות של ליסינג תפעולי. הם גורסים כי מהבחינה הכלכלית יוכלו להוזיל את העלויות שלהם. וכאן בדיוק טמונה המלכודת עליה נרחיב בהמשך.

רקע

עסק הזקוק לכלי רכב לצרכי עבודה ו/או לצרכי הענקת הטבה לעובדיו, שוקל כיצד ואיך לרכוש אותם. ההערכה נפוצה קובעת כי לכאורה, אם יש לך הון עצמי מספיק, אין צורך בליסינג. מאידך יש אלה החולקים על גישה זו וטוענים שכל עסק צריך להשקיע את הונו בצרכיו, ולהותיר את ניהול הצי בידי חברת מיקור חוץ (outsourcing).

השיקולים לבחירת סוג המימון לרכישה או שימוש בכלי רכב הינו בעיקרו כלכלי, וכותב מאמר זה בהחלט ממליץ לערוך בדיקה מעת לעת. בפועל, ניצול עיתוי לביצוע עסקת ליסינג, יכול להכריע את הכף אם לרכוש או לבצע עסקת ליסינג. יש לפיכך לערוך בדיקה מקצועית מעת לעת על מנת לבחון התוצאות.

בפועל, קיים יתרון לחברות הליסינג התפעולי ובפוטנציה הן יכולות להציע עסקות טובות יותר מכל אפשרות אחרת. יתרונן של חברות הליסינג התפעולי נובע בעיקר מיתרון הגודל אך גם מסיבות מיסוייות. על כך נרחיב במקום אחר.

שיקול הדעת העיקרי שמעודד מעבר לעסקות אחרות מלבד אלה של רכישה מבוסס על הגישה של השגת מקור מימון "חוץ בנקאי" לרכישות בהיקפים גדולים יחסית. כלי רכב בממוצע עולה על 100 אלף ₪, ורכישת צי כלי רכב יכול להעיק על היקפי האשראי הבנקאי. לפיכך, השיקול בשימוש במקור הון חיצוני מקל על העבודה השוטפת. ההערכה היא כי כל עסק יעשה נכון להתמקד במימון פעילותיו וייתן "למומחים" ל"ממן" עבורו את רכישת כלי הרכב.

חשיבות ענף כלי הרכב בישראל

לאחרונה התפרסמו נתונים לפיהם הכנסות המדינה ממיסוי כלי רכב חדשים הגיעו לכדי 20% מהכנסותיה. נתוני ההכנסות ממיסוי אף נפגעו לאחרונה עקב המיסוי הירוק, שאומנם העניק הטבה והפחית את שיעור המס בפועל של כלי רכב, אך למעשה שימש כלי בידי היבואנים להגדלת הכנסותיהם.

על פי נתוני האוצר, הכנסות המדינה ממסים ישירים של כלי רכב, עלו ביחס לשנת 1995 ביוצר מפי שתיים, ומסתכמים בלמעלה מ- 9.1 מליארד ₪. כאמור נתון מחושב לאחר הפחתת המיסוי הירוק.

הכנסות מדינת ישראל ממיסוי רכב (1995-2011) – מתוך "גלובס"

לסיכום

ככל שהיקף רכישות כלי רכב חדשים ימשיך לשמש מקור משמעותי ביותר להכנסות המדינה, היקפו יחייב השגת מקורות אשראי. האשראי שהתרכז בידי היחידים (חברות הליסינג) הופך להיות יותר ויותר נחלת הציבור הרחב. ישנה אם כך משמעות גדולה לאיבחון סוגי ההצעות העומדות בפני צרכני האשראי, ומשמעותם בעיקר ללקוחות העסקיים.

אבי הורוביץ יזם את פעילות הליסינג התפעולי בישראל ומשמש כיועץ ליסינג.

Horowitz.advisors@gmail.com
050-5332449

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.