השלכות שוק המכוניות הרווי בישראל

לאחרונה נשאלתי והתבקשתי להרחיב לשאלת ההשלכות על התוצאות המובאות במאמר: כלי רכב בישראל 2011- האם השוק רווי ?

נכתב ע"י אבי הורביץ

רקע: המדד המובא במאמר מבוסס על נתונים עובדתיים. למסקנות היכולות לנבוע ממנו ישנן השלכות רבות היקף, לפיכך נחדד ונדון בקצר בחלקן.

הנתונים המשפיעים על תוצאות המאמר:

אבי הורוביץ

השפעת כוח הקנייה

כוח הקנייה בישראל בהשוואה למדינות אירופה נמוך בכ- 25%. השוואת כוח הקנייה של כלי רכב חדשים נמוכה בהרבה.

בדיקת גובה התוצר המקומי הגולמי לנפש (תמ"ג) על בסיס כוח הקנייה הינו מדד השוואתי לבדיקת יכולת האזרחים לרכוש כלי רכב בהנחה של מחירים זהים.

על בסיס נתוני הלשכה לסטטיסטיקה לשנת 2009, בהשוואה למדינות אירופה למעט מספר מדינות "בעייתיות" כגון צ'ילה, מקסיקו וכו', המדד משקף כוח קנייה נמוך במונחים אבסולוטיים של כ- 25%.

מדד זה בעייתי בהשוואה ליכולת רכישת כלי רכב שכן המיסים בישראל מייקרים אותו בהשוואה לאירופה בעוד כ- 25%.

המסקנה הנובעת היא כי כמות כלי הרכב למשפחה בישראל צריכה להיות נמוכה מזו שבמדינות אירופה.

השפעת התחבורה הציבורית

נתונים מדויקים חסרים לצורכי השוואה. יחד עם זאת עיננו הרואות כי התחבורה הציבורית רחוקה כמעט שנות דוק מזו הנהוגה במדינות אירופה.

המסקנה הנובעת מהיעדר תחבורה ציבורית ברמה דומה, היא כי כמות כלי הרכב הפרטיים צריכה להיות גדולה מזו של אירופה.

בסך הכל לצרכי השוואת מדד המינוע בין ישראל למדינות אירופה יש לכמת את השפעת שני נתונים אלה המצויים כאן. ללא התחשבות בהם, הנתון לא יהיה מדויק.

 

השפעת המדד על שוק כלי הרכב החדשים והמשומשים

אם אכן הנתונים המופיעים במאמר לא נסתרים, כי אז גידול טבעי של 2% בכמות המשפחות החדשות בארץ משקפת יבוא של כ- 50 אלף כלי רכב בשנה. אם יבוא כלי הרכב יגיע למעלה מ-200 אלף, כפי שהיה ב- 2011, כי אז נוצר "עודף" של כ-150 אלף כלי רכב.

עודף בכמות כלי הרכב החדשים תקרין בראש ובראשונה על תנאי המכירה שלהם ובמקביל על כלי הרכב המוחלפים- על אלה שיעמדו למכירה.

מתוך נתון זה עולות שתי המסקנות הבאות:

  1. ניתן יהיה לרכוש כלי רכב חדשים בהנחות גדולות.
  2. ייווצרו עודפים של כלי הרכב משומשים שיתקשו להימכר.

אחת מההשלכות על כלל הציבור היא בהתנפחות בועת האשראי. ביום ה- 23.6.2012 פירסם עיתון גלובס באמצעות דובי בן גדליהו כתבה בה מציין כי הקשיים במכירת כלי הרכב המשומשים ישפיעו על ניפוח בועת האשראי של משקי הבית.

המסקנות הבלתי נמנעות הינן רבות וקצרה כאן היריעה מלהרחיב. ברור כי ההשלכות הינן במאקרו של הכלכלה הישראלית, ומן הראוי שהאוצר ימצא את הדרכים לעזור למנוע מצב זה.

אבי הורוביץ יזם את פעילות הליסינג התפעולי בישראל ומשמש כיועץ ליסינג.

טל: 050-5332449
Horowitz.advisors@gmail.com

פוסט זה פורסם בקטגוריה אבי הורביץ, נתונים סטטיסטיים, שוק הרכב, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.